ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α΄ Εξάμηνο

* Υ: Υποχρεωτικό – Ε: Επιλογής

Β΄ Εξάμηνο

Ειδίκευση: Σχεδιασμός Προϊόντων

Α/ΑΚΩΔ.ΤΥΠΟΣ (Υ/E)*ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΩΡΕΣΠΙΣΤ. ΜΟΝ.
ECTS
1Μ121ΥΠροηγμένα Συστήματα CAD-CAM26
2Μ122ΥΣύγχρονες μέθοδοι του design26
3Μ123ΥΨηφιοποίηση και προτυποποίηση – 3D Printing26
4 ΕΜάθημα Επιλογής*26
5 EΜάθημα Επιλογής*26
   Σύνολο ωρών και ECTS1030

* Υ: Υποχρεωτικό – Ε: Επιλογής

Μαθήματα Επιλογής

Ειδίκευση: Τεχνολογία και Κατασκευές

Α/ΑΚΩΔ.ΤΥΠΟΣ (Υ/Ε)*ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΩΡΕΣΠΙΣΤ. ΜΟΝ.
ECTS
1M124ΥΠοιοτικός έλεγχος πρώτων υλών και μέσων συσκευασίας – Πιστοποίηση26
2M125ΥΝέες Τεχνικές Ξυλοκατασκευών26
3M126ΥΕυφυείς Τεχνολογίες Αυτοματισμών σε Έπιπλα και Εσωτερικούς Χώρους26
4 EΜάθημα Επιλογής*26
5 EΜάθημα Επιλογής*26
   Σύνολο ωρών και ECTS1030

* Υ: Υποχρεωτικό – Ε: Επιλογής

Μαθήματα Επιλογής

Ειδίκευση: Μάνατζμεντ & Μάρκετινγκ

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ (Υ/Ε)* ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ. ECTS
1M128 Υ Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 2 6
2M129 Υ Σύγχρονες μέθοδοι κοστολόγησης παραγωγής 2 6
3M130 Υ Βασικές αρχές βιοοικονομίας και η εφαρμογή τους στο σύγχρονο επιχειρείν 2 6
4 E Μάθημα Επιλογής* 2 6
5 E Μάθημα Επιλογής* 2 6
Σύνολο ωρών και ECTS 10 30

* Υ: Υποχρεωτικό – Ε: Επιλογής

Μαθήματα Επιλογής

Γ΄ Εξάμηνο - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α/Α ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ. ECTS
12001 Διπλωματική εργασία 30

Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η Ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική.