Ο εξοπλισμός του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού που είναι διαθέσιμος και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, είναι πολύ σύγχρονος, αξίας μεγαλύτερης των 4.500.000 € και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: Πολυσυσκευή ποιοτικού ελέγχου (QC) κουφωμάτων (ξύλινα παράθυρα & πόρτες), συσκευή φορτίσεων σε έτοιμα κουφώματα, δοκιμές υδατοπερατότητας, υδατοστεγανότητας, αντοχής σε άνεμο, κ.α. Πιστοποιημένη συσκευή για δοκιμές CE (αξίας 300.000€), σύγχρονη συσκευή ελέγχου αντοχών σε ξύλο & σύνθετα υλικά (αξίας 80.000 €), ρομποτικός βραχίονας, δοκιμές ελέγχων επίπλου & αυτόματες κατεργασίες (αξίας 80.000 €), σύγχρονη συσκευή ατομικής απορρόφησης (αξίας 60.000€), θάλαμος κλιματικών συνθηκών Xenon, δοκιμές επιταχυνόμενης γήρανσης (αξίας 50.000 €), τρισδιάστατος 3D εκτυπωτής – δοκιμές & δημιουργία πρωτοτύπων αντικειμένων (αξίας 35.000 €), 3D Laser Scanner, εργαλειομηχανή CNC, αρθρωτούς βραχίονες σχεδίασης σε CAD, καθώς και συσκευή δημιουργίας αντικειμένων από πλαστικό τεχνολογίας Vaccum Casting.

Πληροφορίες για τον εργαστηριακό εξοπλισμό του τμήματος ΔΕΞΥΣ σε μορφή pdf
Επιπλέον το κτίριο Α του Τμήματος περιλαμβάνει συγκρότημα εμβαδού 4000 μ2 το οποίο διαθέτει 13 εργαστήρια πλήρως εξοπλισμένα με όργανα, πάγκους, Η/Υ και λογισμικό. Διαθέτει τηλεσκόπια, κιάλια, φωτογραφικός εξοπλισμός, ζυγαριές ακριβείας, παχύμετρα, στερεοσκόπιο, μικροσκόπιο, φούρνος ξήρανσης, κλίβανος καύσης, μύλος άλεσης, συσκευή προσδιορισμού λίπους, συσκευή προσδιορισμού ινωδών, θερμική κάμερα, κάμερες εντοπισμού κίνησης, GPS, καταγραφικά θερμοκρασίας και υγρασίας, όργανα μέτρησης όγκου κατακείμενης ξυλείας (στρόγγυλης και κατηργασμένης), ιστάμενων δένδρων και δασοσυστάδων καθώς επίσης και άλλων δασικών προϊόντων, φορητό όργανο μέτρησης της φωτοσύνθεσης, διαπνοής και στοματικής αγωγιμότητας φύλλων (LCpro+) με πλήρες σύστημα ρύθμισης και ελέγχου του μικροκλίματος και δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας καμπυλών A/Ci. Εργαστηριακό σύστημα μέτρηση φυλλικής επιφάνειας και άλλων γεωμετρικών χαρακτηριστικών του φύλλου με δυνατότητα επεξεργασίας της εικόνας. Φορητό σύστημα μέτρησης δείκτη φυλλικής επιφάνειας LAI με δυνατότητα ανάλυσης παραμέτρων φυλλώματος. Φορητό πορόμετρο μέτρησης στοματικής αγωγιμότητας των φύλων. Φορητό όργανο μέτρησης του υδατικού δυναμικού των φύλλων. Φορητό μετρητή φθορισμού χλωροφύλλης (photosynthesis yield). Φορητό μετρητή χλωροφύλλης. Φορητό ψηφιακό πεχάμετρο εδάφους. Ηλεκτρονικούς αναλυτικούς ζυγούς. Φορητά όργανα GPS. Σειρά εξειδικευμένων software (Species Diversity and Richness, Growth, Community Analysis Package, Density for Distance κ.ά.).
Επιπλέον, επισημαίνονται τα εξής:

Βιβλιοθήκη

Πολύ κοντά (30 μ.) από τις εγκαταστάσεις του Τμήματος που πραγματοποιούνται τα μαθήματα του ΠΜΣ υπάρχει ήδη βιβλιοθήκη που διαθέτει πάνω από 6500 τόμους για δανεισμό και 4000 τόμοι πολλαπλών συγγραμμάτων.

Εστίες

Στο campus υπάρχουν ήδη σπουδαστικές εστίες που μπορούν να διαμείνουν πέραν των 100 προπτυχιακών φοιτητών και 2-3 μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Εστιατόριο

Λειτουργεί ήδη εστιατόριο, στο οποίο σιτίζονται πάνω από 550 φοιτητές και είναι διαθέσιμο και για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Αθλητικές εγκατάστασεις

Υπάρχει διαθέσιμος χώρος για να δημιουργηθούν αθλητικές εγκαταστάσεις..

Ασύρματη σύνδεση

Έχει αναπτυχθεί πολύ αποτελεσματικά η απαραίτητη διαδικτυακή υποδομή, ενώ υπάρχει και ασύρματη σύνδεση στο Τμήμα και στις σπουδαστικές εστίες.