Στόχος της υπηρεσίας ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) είναι η καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρία και/ ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) και των διδασκόντων τους, καθώς και η ενημέρωση και η υποστήριξή τους. Επίσης, μία σημαντική αποστολή της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ αποτελεί η λειτουργική παρέμβαση στους χώρους του ΠΘ με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας τους για τους ΦμεΑ.

Οι ΦμεΑ και οι διδάσκοντες/ουσες εγγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ για να εκφράσουν τις ανάγκες τους, να ενημερωθούν και/ ή να λάβουν υποστήριξη σχετικά με θέματα πρόσβασης στο ΠΘ. Ενδεικτικά, οι ΦμεΑ μπορούν να εγγραφούν στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ (βλ.έντυπο ΦμεΑ) προκειμένου να ενημερώσουν την υπηρεσία για εμπόδια στην πρόσβασή τους, να ζητήσουν υποστήριξη κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους ή κάποια διαφοροποίηση στις εξετάσεις τους.

Εάν οι ΦμεΑ επιθυμούν υποστήριξη, συμφοιτητές/ήτριες αναλαμβάνουν το ρόλο των εθελοντών με στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης των συμφοιτητών/τριών τους. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές-τριες-εθελοντές σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ μπορούν να βοηθήσουν τους/τις ΦμεΑ στην μετακίνηση τους μέσα στους χώρους του ΠΘ, στη συμπλήρωση αιτήσεων, στην παρακολούθηση των μαθημάτων, στη μετατροπή διαφόρων αρχείων σε άλλη μορφή, στην προετοιμασία τους για τις εξετάσεις. Τέλος, για τους κωφούς/ές φοιτητές/τριες του ΠΘ δίνεται η δυνατότητα διερμηνείας στην ελληνική νοηματική γλώσσα.

Εκτός από τους/τις ΦμεΑ, οι διδάσκοντες/ουσες που επιθυμούν ενημέρωση ή υποστήριξη για την ενίσχυση της πρόσβασης των ΦμεΑ μπορούν να συμβουλευτούν τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (βλ. Διδασκαλία και αξιολόγηση). Επίσης, εάν επιθυμούν εξατομικευμένη ενημέρωση ή υποστήριξη εγγράφονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (βλ. έντυπο διδασκόντων) ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί τους.

Στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ είναι εγγεγραμμένοι έως σήμερα 148 φοιτητές/τριες με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν σε όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πλοηγηθείτε στον ιστότοπο ΠΡΟΣΒΑΣΗ ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο prosvasi@uth.gr.

Μετάβαση στον ιστότοπο ΠΡΟΣΒΑΣΗ http://prosvasi.uth.gr/
Σημειώνεται ότι για το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού έχει οριστεί με απόφαση της Συνέλευσης, ως αρμόδιο μέλος ΔΕΠ ο Καθηγητής Καραστεργίου Σωτήριος (karaso@uth.gr τηλ. επικ. 24410-64743) και από τη Γραμματεία του Τμήματος ο κος Κυριάκης Αθανάσιος (g-fwsd@uth.gr, τηλ. επικ. 24410-64730).

elΕλληνικά