Χειμερινό Εξάμηνο:

Έναρξη:
09.10.2020

Λήξη:
23.1.2020

Εξεταστική περίοδος

Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου

29.1.2020 - 6.2.2021

Εαρινό Εξάμηνο:

Έναρξη: 19.2.2020

Λήξη:
5.6.2021

Εξεταστική περίοδος:

Ιουνίου
11-19.6.2021​

Σεπτεμβρίου
2-4.9.2021

Υποστήριξη διπλωματικών εργασιών (περίοδος Νοεμβρίου 2020):

30/10/2020

Υποστήριξη διπλωματικών εργασιών (περίοδος Φεβρουαρίου 2021):

19/2/2021

4η ορκωμοσία ΠΜΣ:

27/11/2020