Καλώς ήλθατε

στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» (MSc in Advanced Design, Technology & Management of Wooden Products), του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τρεις (3) εξειδικεύσεις: α) Σχεδιασμός προϊόντων (Product Design), β) Τεχνολογία & Κατασκευές (Technology and Construction) και γ) Μάνατζμεντ & Μάρκετινγκ (Management & Marketing).

Δείτε τα μαθήματα Επικοινωνήστε μαζί μας

Καλώς ήλθατε

στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» (MSc in Advanced Design, Technology & Management of Wooden Products), του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τρεις (3) εξειδικεύσεις: α) Σχεδιασμός προϊόντων (Product Design), β) Τεχνολογία & Κατασκευές (Technology and Construction) και γ) Μάνατζμεντ & Μάρκετινγκ (Management & Marketing).

Δείτε τα μαθήματα Επικοινωνήστε μαζί μας

Καλώς ήλθατε

στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» (MSc in Advanced Design, Technology & Management of Wooden Products), του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τρεις (3) εξειδικεύσεις: α) Σχεδιασμός προϊόντων (Product Design), β) Τεχνολογία & Κατασκευές (Technology and Construction) και γ) Μάνατζμεντ & Μάρκετινγκ (Management & Marketing).

Δείτε τα μαθήματα Επικοινωνήστε μαζί μας

Καλώς ήλθατε

στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» (MSc in Advanced Design, Technology & Management of Wooden Products), του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τρεις (3) εξειδικεύσεις: α) Σχεδιασμός προϊόντων (Product Design), β) Τεχνολογία & Κατασκευές (Technology and Construction) και γ) Μάνατζμεντ & Μάρκετινγκ (Management & Marketing).

Δείτε τα μαθήματα Επικοινωνήστε μαζί μας

Ανακαλύψτε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το ΠΜΣ που επανιδρύθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8620/20/ΓΠ/8.5.2020 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΦΕΚ 1975/22.5.2020, τ’Β), και λειτουργεί με επιτυχία από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Είναι το μοναδικό μεταπτυχιακό που λειτουργεί στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση και εξειδικεύεται στα αντικείμενα: διεξαγωγής εφαρμοσμένης έρευνας για τις προηγμένες και ολοκληρωμένες μεθόδους στρατηγικής διαχείρισης, σχεδιασμού, παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου και αποτελεσματικής διάθεσης καινοτόμων προϊόντων ξύλου και επίπλων ξεκινώντας από τη σύλληψη της ιδέας, την έρευνα αγοράς, συνεχίζοντας στο σχεδιασμό, την κατασκευή, τον έλεγχο, την πιστοποίηση και καταλήγοντας στην προώθηση και επιτυχή εμπορική πορεία αυτών σε συνεργασία με κατάλληλους φορείς για τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς τους, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και την αναγνώριση από τα πρώτα έτη λειτουργίας του.

Αποστολή του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση εξειδικευμένων και ικανών στελεχών επιχειρήσεων και  υπηρεσιών,  επιχειρηματιών  και  ερευνητών, ώστε να ανταποκρίνονται δυναμικά στο σύγχρονο απαιτητικό επαγγελματικό κι επιχειρηματικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, προάγει τις γνώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών στα συγκεκριμένα αντικείμενα του ΠΜΣ και προετοιμάζει υποψηφίους διδάκτορες.

Η αναγνώριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αποδεικνύεται από το εξαίρετο επίπεδο του διδακτικού προσωπικού, το άρτιο πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει γνώσεις που μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία και αποτελεσματικότητα στις επιχειρήσεις, την επιτυχή σταδιοδρομία των διπλωματούχων του, αλλά και την αξιολόγηση με υψηλή βαθμολογία και πολύ θετικά σχόλια των ίδιων των μεταπτυχιακών φοιτητών του.

Τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι σχεδιασμένα για να απευθύνονται  σε ιδιοκτήτες και στελέχη επιχειρήσεων, νέους επιστήμονες αποφοίτους του (α) του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, (β) των πρώην Τμημάτων ΤΕΙ Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου και Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, (γ) των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή (δ) συναφούς ειδικότητας, διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών, Οικονομικών, Διοίκησης, Μάρκετινγκ, πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) με σχετική συνάφεια στο αντικείμενο του εν λόγω ΠΜΣ που κατά περίπτωση κρίνονται από την αρμόδια επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών φοιτητών, πτυχιούχοι ΑΕΙ της αλλοδαπής, συναφούς ειδικότητας, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.

Φροντίζουμε τα μαθήματα να διεξάγονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φοιτητές που μπορεί να διαμένουν σε μεγάλη απόσταση από την έδρα του Τμήματος, ακόμη και από την Κύπρο.

Καλλιεργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης, αποτελεσματικής επικοινωνίας, κλίματος αμοιβαίου σεβασμού, υψηλού επιπέδου επαγγελματισμού, ειλικρινούς ενδιαφέροντος, ενίσχυσης της ομαδικότητας, θεμιτού ανταγωνισμού, δικαιοσύνης και αναγνώρισης της προσπάθειας όλων.

Νέα - Δραστηριότητες

Ορκωμοσία αποφοίτων του Π.Μ.Σ. “Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο”

Ανακοινώνεται η τελετή ορκωμοσίας αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ...
Read More

Αναστολή των Εκπαιδευτικών Διαδικασιών λόγω της Διεξαγωγής Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024

Λόγω της διεξαγωγής των ευρωεκλογών της Κυριακής 9 Ιουνίου 2024 και προκειμένου να διευκολυνθούν τα Μέλη της...
Read More

Πρόγραμμα Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα των εξετάσεων για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ...
Read More

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Χαιρόμαστε όλοι μας με την πρόοδο και την ικανοποίηση των φοιτητών μας και τους βοηθάμε όσο περισσότερο γίνεται τόσο στην επαγγελματική τους αποκατάσταση όσο και στην ανοδική πορεία των εταιρειών που αυτοί ήδη εργάζονται.

Μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας για να μελετήσετε τις δραστηριότητές μας, ενώ υπάρχει ανοικτή πρόσκληση σε όλους να μας επισκεφτείτε και στις εγκαταστάσεις μας για να γνωριστούμε από κοντά και να αναπτύξουμε σχέσεις αμοιβαίας και εποικοδομητικής συνεργασίας!

Σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία στην υλοποίηση των στόχων σας!

Καθηγητής Ιωάννης Παπαδόπουλος

Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

0
Αιτήσεις Υποψηφίων
0
Υποψήφιοι Έγιναν Δεκτοί
0
Ενεργοί Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
0
Πτυχιούχοι
elΕλληνικά