Λίγα λόγια...

Το ΠΜΣ «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» στοχεύει στη δημιουργία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών επιχειρήσεων και υπηρεσιών, αλλά και επιχειρηματιών και ερευνητών σε θέματα: διεξαγωγής εφαρμοσμένης έρευνας για τις προηγμένες και ολοκληρωμένες μεθόδους στρατηγικής διαχείρισης, σχεδιασμού, παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου και αποτελεσματικής διάθεσης καινοτόμων προϊόντων ξύλου και επίπλων ξεκινώντας από τη σύλληψη της ιδέας, την έρευνα αγοράς, συνεχίζοντας στο σχεδιασμό, την κατασκευή, τον έλεγχο, την πιστοποίηση και καταλήγοντας στην προώθηση και επιτυχή εμπορική πορεία αυτών σε συνεργασία με κατάλληλους φορείς για τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς τους. Επιπρόσθετα, προάγει τις γνώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών στα συγκεκριμένα αντικείμενα του ΠΜΣ και προετοιμάζει υποψηφίους διδάκτορες.