Ονοματεπώνυμο Google Scholar ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ* h-index i10-index
Παπαδόπουλος Ιωάννης https://scholar.google.gr/citations?user=qqKA5X4AAAAJ&hl=el 474 10 10
Νταλός Γεώργιος https://scholar.google.gr/citations?user=Jt9MHHwAAAAJ 563 8 8
Καραγεώργος Αντώνιος https://scholar.google.com/citations?user=_8IoyXkAAAAJ&hl=en&oi=ao 2076 18 29
Καραγκούνη Γλυκερία https://scholar.google.com/citations?user=PQKUH_YAAAAJ&hl=en 561 11 12
Σκαρβέλης Μιχαήλ https://scholar.google.gr/citations?user=NDjVFboAAAAJ 55 3 1
Νινίκας Κων/νος https://scholar.google.com/citations?user=8uI0rZcAAAAJ&hl=en&oi=ao 170 8 4
Κεχαγιάς Ιωάννης https://scholar.google.gr/citations?user=euU9evwAAAAJ&hl=en 1666 24 55
Τρίγκας Μάριος https://scholar.google.com/citations?user=vyDb-J8AAAAJ&hl=el&oi=ao 451 10 10
Κυράτσης Παναγιώτης https://scholar.google.gr/citations?user=UEzsnKsAAAAJ&hl=el 732 14 21
ΣΥΝΟΛΟ 6748 106 150

*έως 20.09.2022