Το Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Στήριξης Φοιτητών/ριών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας , δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και φυσικά για τους φοιτητές που σπουδάζουν στην Καρδίτσα, εφόσον το επιθυμούν, να δεχθούν ψυχολογική στήριξη και βοήθεια για προσωπικές τους δυσκολίες και ανησυχίες, αλλά και να εκπαιδευθούν στην απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν.

 • Προβλήματα στη φοιτητική ζωή/σπουδές (δυσκολίες προσαρμογής στην ακαδημαϊκή ζωή, έλλειψη κινήτρων, μειωμένη απόδοση, άγχος εξετάσεων, έλλειψη συγκέντρωσης)
 • Προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις (δυσκολίες στις φιλικές, προσωπικές, οικογενειακές σχέσεις, χαμηλή αυτοεκτίμηση, μοναξιά, κατάθλιψη)
 • Άλλα προβλήματα (εξαρτήσεις, ειδικές ανάγκες, ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές ύπνου, διαταραχές διατροφής).
 • Οι φοιτητές/ριες μπορούν, μετά από συνεννόηση, να έχουν συναντήσεις με ειδικό σύμβουλο σε ατομική ή ομαδική βάση ή να λάβουν μέρος στα σεμινάρια που διοργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

  Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και οι συναντήσεις, ατομικές ή ομαδικές, έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, διατηρώντας απόλυτα το προσωπικό απόρρητο.

  Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/ριες θα πρέπει οπωσδήποτε να στέλνουν ένα αίτημα συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα που βρίσκεται στον ιστότοπο του ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.Σ.

  Φόρμα Επικοινωνίας ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.Σ.

  Έπειτα, ένα από τα μέλη της ομάδας του ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.Σ. θα επικοινωνήσει μαζί σας.